sl | en

HIDRA | Napoved v Kopru

Stran prikazuje tekočo 72-urno napoved višine morske gladine modela HIDRA za lokacijo mareografske postaje v Kopru. Z drsnikom lahko izberete in pregledujete tudi starejše napovedi. 72-urna napoved je prikazana z modro, s črno so prikazane izmerjene višine morske gladine. Napoved je prikazana kot povprečje vseh 50 ansambelskih napovedi skupaj z napovedanim standardnim odklonom. Opozorilne vrednosti so označene z rumeno, oranžno in rdečo. Vsi časi so v časovnem pasu CET (UTC+1).

Aktivni model: HIDRA2[1].

Rumeni alarm: poplave se začnejo na najnižjih območjih.
Oranžni alarm: poplavljena najnižje ležeča in izpostavljena območja.
Rdeči alarm: Poplavljeni trgi večjih obalnih mest.

O modelu HIDRA

HIDRA2[1] je naslednja generacija globokega modela za napovedovanje višine morske gladine in zamenjuje prejšnji model HIDRA 1[2]. Modeli so rezultat sodelovanja Laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme, Fakultete za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani, Morske biološke postaje Piran, Nacionalnega inštituta za biologijo in Agencije Republike Slovenije za okolje. Napovedi izdeluje na podlagi ansambelske vremenske napovedi Evropskega centra za srednjeročno napovedovanje vremena (ECMWF) in meritev morske gladine na Mareografski postaji Koper v zadnjih 72 urah (vir: ARSO). Učna množica za model HIDRA vsebuje ERA5 podatke od 1970 do 2021 in za doučenje modelske napovedi ECMWF med letoma 2006 in 2023, ter meritve gladine morja v Kopru.

Viri

[1] Rus, M., Fettich, A., Kristan, M., and Ličer, M.: HIDRA2: deep-learning ensemble sea level and storm tide forecasting in the presence of seiches – the case of the northern Adriatic, Geosci. Model Dev., 16, 271–288, https://doi.org/10.5194/gmd-16-271-2023, 2023.

[2] Lojze Žust, Anja Fettich, Matej Kristan, and Matjaž Ličer: HIDRA 1.0: deep-learning-based ensemble sea level forecasting in the northern Adriatic, Geosci. Model Dev., 14, 2057–2074, https://doi.org/10.5194/gmd-14-2057-2021, 2021.